Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

2%

Darujte nám 2 percentá z vašej dane

VÁŽENÍ RODIČIA, KOLEGOVIA A PRIATELIA ŠKOLY

Tak ako po minulé roky si Vás dovoľujeme opätovne požiadať o pomoc škole, ktorá bola v
uplynulých rokoch veľmi prospešná a nenahraditeľná. V mene všetkých žiakov, Vašich detí, ako aj
zamestnancov školy Vám za to úprimne ďakujeme. Bez väčšieho uvažovania, hodnotenia situácie,
ste nám ochotne poskytli - darovali 2 % Vami už zaplatenej dane zo mzdy. Takto získané finančné
prostriedky sa dostanú do pokladne rodičovského združenia a sú následne v zmysle platných
právnych noriem použité na vylepšenie podmienok výchovy a vzdelávania.
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste nám takúto pomoc poskytli aj v tomto období odvedením
2% zaplatenej dane zo svojej mzdy za rok 2019. Požiadajte o túto pomoc aj svojich známych,
priateľov, susedov. Urobíte dobrú a správnu vec a Vás to vo finančnom vyjadrení nič nestojí, len
malú námahu s vyplnením a následným potvrdením priložených tlačív. Poradíme Vám ako
postupovať:
1.V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť Potvrdenie... za rok 2019. Následne
na to vyplňte Vyhlásenie ..., údaje o daňovníkovi (riadky 1-11) a ukončíte dátumom a podpisom.
2.Obidve vyplnené tlačivá odovzdajte na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska
najneskôr do 30.apríla(tí, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie ich zamestnávateľ), alebo do
31.marca (tí, ktorí si daňové priznanie podávajú sami). Je možné tieto dve tlačivá po ich vyplnení
poslať aj po dieťati do školy a následne ich škola odovzdá na daňový úrad.

Ďakujeme za pochopenie a poskytnutie uvedených finančných prostriedkov.


 
vyhlásenie o poukázaní dane.pdf(96.8 kB)vyhlásenie o poukázaní dane.pdf
potvrdenie 2 % rok 2019.pdf(36 kB)potvrdenie 2 % rok 2019.pdf
ÚvodÚvodná stránka