Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

DC PLUS, a.s

Názov firmy spolupracujúcej so školou v duálnomsystéme vzdelávania

DC PLUS, a.s, Cabajská 28, 949 01  Nitra

tel.: 037/ 6921910

michal.kozicky@primaclima.sk

www.dcplus.sk

   DC_PLUS_1.png

 

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

DC PLUS, a.s je na našom trhu už od roku  1994. Posledné roky sa špecializujeme na montáž a servis chladiarenských zariadení používaných  v automobiloch a návesoch prepravujúcich nielen potraviny podliehajúce skaze ale aj liečivá, kvety a iné tovary, ktoré potrebujú kontrolovanú teplotu počas prepravy.

Naša firma je členom  SZ CHKT.  Je nositeľom Certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č.286/2009 Z.z.§6(3) pre kategóriu I.

Robíme servis ako aj montáže chladiarenských agregátov značky Carrier Transicold Europe v záruke ako aj po záruke. Iné značky LEN ak sú po záručnej dobe.

Oficiálnym importérom značky CARRIER TRANSICOLD v Slovenskej republike a Maďarskej republike je spoločnosť PRIMACLIMA, a.s.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy:     Stredná odborná škola technická, Ul. l. mája 500, Vráble                                                                               

Odbory:

Študijné odbory: 4-ročné

2697 K mechanik elektrotechnik

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Študenti je poskytnuté podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského roka vo výške 40,- Eur.

Ako hmotné zabezpečenie sú žiakom poskytnuté zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Následne je poskytnuté  stravovanie v cene a rozsahu, ktoré zodpovedá cene a rozsahu stravovania poskytovaného jeho zamestnancom. Stravovanie poskytne zamestnávateľ žiakovi v dňoch, v ktorých sa žiak zúčastňuje u zamestnávateľa praktického vyučovania a v plnej výške ho hradí zamestnávateľ.

Uplatnenie absolventov v praxi:

Na konci praxe budú môcť absolventi plnohodnotne využívať svoje poznatky z reálnom živote. Budú môcť pracovať mechanici chladiarenských zariadení.

 

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Michal Kozický, 0907 813 064


 
ÚvodÚvodná stránka