Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

Mechanik mechatronik

2679 K mechanik mechatronik

 

Študijný odbor: 2679 K mechanik mechatronik
Štúdium trvá: 4 roky
Žiak získa: maturitné vysvedčenie a výučný list

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie  činnosti na zariadeniach do 1000V.

 

mechatronik.jpgmechatronik1.jpeg

Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií. Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť absolventa  umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a automatizačnej techniky. Absolvent je schopný rozlišovať a používať elektrotechnické materiály, dokáže posudzovať  ich vlastnosti z hľadiska ďalšieho  využitia v elektrotechnike, ovláda spôsoby  zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj  spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení. Pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov, má základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky. Ovláda základné pojmy a princípy automatizačnej techniky a vie rozpoznať funkciu základných súčastí PC, ovláda základné práce s operačnými systémami a základy technickej mechaniky a mechatroniky. Vie  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike. Absolvent dokáže viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe  aj ako živnostník. Štúdiom sa  pripravuje žiak aj na štúdium na vysokých školách technického zamerania.

Absolvent sa uplatní:

- pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch

- vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov

- pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou 

  počítačov


 
ÚvodÚvodná stránka