Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

O škole

Sme Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch

 

     Nachádzame sa v poľnohospodárskej oblasti Podunajskej nížiny Slovenska na terase nivy rieky Žitava. Naše dejiny sa začali písať v školskom roku 1975/197 a je úzko spätý s n.p. Tesla Vráble, ktorý vzhľadom na neustále zvyšovanie plánu výroby, musel prijímať nových kvalifikovaných pracovníkov. Založenie Stredného odborného učilišťa vo Vrábľoch, ako sa vtedy nazývali, nemalo len podnikový význam, ale prinieslo pre mesto Vráble aj určité oživenie, hlavne po stránke vedomostnej, kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej. Začali sme vyučovať žiakov v profesiách mechanik elektrotechnických zariadení, mechanička elektrotechnickej výroby, sústružník kovov, frézar a prevádzkový zámočník.  Významný pre nás bol školský rok 1977/1978, keď sme na škole zaviedli štvorročný študijný odbor mechanik elektronik. Trh práce si vyžiadal, aby sa na našej škole založil ďalší nový študijný odbor, písal sa školský rok 1984/1985, a bol to odbor mechanik nastavovač. Postupne začali naši žiaci robiť dobré meno našej škole na odborných súťažiach, ako boli ZENIT, SOČ, na športových súťažiach a podobne. SOŠT vo Vrábľoch má aj bohatý mimoškolský život. Žiaci sa môžu dovzdelávať, športovať, venovať sa svojim záujmom prostredníctvom krúžkov. Zúčastňujú sa výletov, exkurzií, lyžiarskych výcvikov, na ktorých spoznávajú nielen krásy nášho Slovenska, s jeho históriou, ale spoznávajú aj susedné krajiny.  Ako čas ide ďalej, aj naša škola sa rozširuje o odbory, ktoré si vyžaduje trh práce. Žiaci v nich získavajú potrebné vedomosti a zručnosti pre potreby výroby a riadenie výrobného procesu.

skola.jpg

Zameranie školy

 

     Učebné a  študijné odbory našej Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch poskytujú odborné vzdelávanie v týchto skupinách:

Študijné odbory štvorročné:

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

2697 K mechanik elektrotechnik

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik mechatronik

3968 M logistika

Učebné odbory trojročné:

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2423 nástrojár

 

 

Aktualizácia odborov pre potreby trhu a potrieb zamestnávateľov

     V roku 2015 vstúpil Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch do systému duálneho vzdelávania. Nachádzame sa v priemyselnom parku, takže nebol problém vyhovieť požiadavkám firiem na kvalifikovanú pracovnú silu. Slávnostným podpísaním Memoranda s firmou HUHN Press Tech, spol. s. r.o., bol len začiatok vstupu k duálnemu vzdelávaniu na našej škole.

 

Napredovanie prepojenia teoretického vyučovania s praktickými zručnosťami vo vrábeľskom priemyselnom parku

       Firma HUHN Press Tech  spol. s. r. o., kde  sa v školskom roku 2016/2017  vzdelávali dvaja žiaci v odbore nástrojár, nebola jediná, kde sa naši žiaci vzdelávali. V tomto istom školskom roku jeden mechanik nastavovač bol vo firme HTP Slovakia s. r. o., dvaja nástrojári  v ICS, s. r. o., jeden mechanik nastavovač a štyria mechanici číslicovo riadených strojov v KTL, s. r. o

a.png

Študenti SOŠT Vráble na odbornej praxi vo firme Huhn Press Tech s.r.o.

Traja mechanici nastavovači a jeden nástrojár v Masam  s. r. o., štyria nástrojári v Matadore Automotive  s. r. o., štyria mechanici nastavovači v MIBA Steeltec  s. r. o., siedmi mechanici nastavovači a štyria nástrojári vo firme Švec a SPOL. s. r. o., jeden mechanik nastavovač a štyria mechanici číslicovo riadených strojov v Tesgal  s. r. o.  

b.png

Študenti odboru  Mechanik nastavovač na odbornej praxi vo firme Švec a SPOL

Spoločným cieľom školy a podnikov je skvalitňovanie odborného vzdelávania a prípravy pre rozvoj profesijných kompetencií v jednotlivých odboroch. Veľkou výhodou pre našich študentov je:

  • odborná kvalifikácia priamo u zamestnávateľa
  • práca na moderných technológiách a zariadeniach
  • firemné štipendium
  • odmeny za produktívnu prácu
  • brigádna práca počas prázdnin
  • pracovný odev a pracovné pomôcky zabezpečené firmou

c.png

Odborný výcvik vo firme Matador  Automotive s.r.o.  sa prevádza v novovybudovaných dielňach a aj priamo vo výrobnom procese.

d.png

V študijných odboroch mechanik nastavovač mechanik číslicovo riadených strojov naši žiaci získajú maturitné vysvedčenie, výučný list, certifikát SOPK, v študijných odborov mechanik elektrotechnik získajú maturitné vysvedčenie, výučný list, certifikát SOPK, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č.508/2009. V učebných odboroch nástrojár a autoopravár – mechanik získajú žiaci výučný list a certifikát SOPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka