Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stredná odborná škola technická VrábleHľadať
 
 

Švec a SPOL, s.r.o.

Spoločnosť ŠVEC a SPOL s. r. o. vznikla 1. marca 1993 ako súkromná spoločnosť. Od svojho vzniku prešla rozsiahlymi zmenami.

Spoločnosť je rozdelená na 3 samostatné výrobné divízie: Divízia výroby lisovacích nástrojov /nástrojáreň/, Divízia výroby komplexných zostáv z plechov a profilov a Divízia zvárania a opracovania. K spoločnosti patria i dve ďalšie sesterské firmy: Kovmech s. r. o.. – lisovňa, zaoberajúca sa veľkosériovým lisovaním dielov a zostáv a Notus-Powersonic s. r. o. zameraná na vývoj a výrobu ultrazvukových čističiek a čistiacich liniek.

ŠVEC A SPOL, s. r. o. je popredný výrobca kovových výrobkov a zostáv. Pri výrobe používa vysoko sofistikované technológie CNC pre delenie, ohýbanie, zváranie, brúsenie, obrábanie a lisovanie s tromi až jedenástimi riadiacimi osami. Výrobný proces začína vývojom a dizajnom v CAD, končí montážou, skúškou a meracím protokolom.

Spoločnosť ŠVEC a SPOL s.r.o. je v systéme duálneho vzdelávania od úplného začiatku, od projektu “YOUNG STARS”. V roku 2018 z firmy vyšli prví absolventi duálneho vzdelávania.  Spoločnosť ponúka žiakom plnohodnotne zariadenú zámočnícku dielňu, ktorá je vybavená aj strojmi na trieskové obrábanie. Od  školského roka 2018/2019 je vo firme zariadená a uvedená  do prevádzky aj interaktívna dielňa, v ktorej sa študenti učia programovať v CAD/CAM softvéri Solidworks. O výučbu sa starajú dvaja majstri odborného výcviku a dvanásť certifikovaných inštruktorov. Spoločnosť dbá o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov aj študentov, preto ich pravidelne preškoľuje v oblasti BOZP a zabezpečuje im periodické zdravotné prehliadky. Atmosféra vo firme je príjemná, taktiež prístup inštruktorov a majstrov je humánny. Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť zamestnať sa v stabilnej firme s perspektívou a pevným miestom na trhu.

Benefity duálneho vzdelávania vo firme ŠVEC a SPOL s.r.o.:

  • Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške

        40,- , 60,- , 80,- , 100,- eur

  • Odmena za produktívnu prácu v jednotlivých ročníkoch štúdia minimálne vo výške:

        50 % z minimálnej mzdy

  • Hmotné zabezpečenie žiaka:

           - osobné ochranné pracovné prostriedky

           - rysovacie a kresliace pomôcky

           - príspevok na stravovanie

           - spôsobilosť žiaka – posúdenie zmyslovej, zdravotnej a psychologickej spôsobilosti

           - športové aktivity a turnaje

http://www.svecaspol.sk/

svecaspol.jpg

1_128ev08x.jpg              2_vs8fs428.jpg              3_vs8fs428.jpg

Tomáš Púchovský I.G                Radoslav Bauer I.G                   Kristián Kapitančík I.G

mechanik nastavovač                mechanik nastavovač                 mechanik nastavovač

4_h5cij0x2.jpg              6.jpg             5.jpg

   Šimon Janáček I.G                     Marcel Raček I.G                       Richard Šári I.G

 mechanik nastavovač               mechanik nastavovač                mechanik nastavovač

7.jpg              8.jpg             9.jpg

  Adrián Gajdoš I.G                        Erik Betka I.G                           Dušan Zeman I.G

mechanik nastavovač              mechanik nastavovač                 mechanik nastavovač

20151112_092852.jpg

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka